Members

ASCAMM

CETEMMSA

CIT UPC

CIT UPC

CS CENTRO STIRLING

EASYINNOVA – UNIVERSITAT DE GIRONA

ETSEIB – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona

FUNDACIÓ I2CAT

FUNDACIÓN PARC DE RECERCA UAB

INSTITUTO SMART CITY – UPNA

LEITAT

TECNALIA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

UOC – FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA